XIII. BME Egyetemi napok

Házirend

Házirend

A rendezvényre 16 éven aluli látogatók csak felnőtt korú kísérővel léphetnek be. A rendező mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A rendőrség a 2005. évi CXXII. tv alapján jogosult a látogatók igazoltatására, csomagjaik átvizsgálására, meghatározott tárgyak bevitelének megakadályozására, s a rendezvény megtartását zavaró személyt távozásra felszólítani. Ez esetben a belépőjegy árát a rendező nem téríti vissza.

Tilos a rendezvény területére bármilyen italt, üveget, műanyag palackot, esernyőt vagy más, a rendező által veszélyesnek ítélt tárgyat hozni! Szigorúan tilos minden kamera, magnó vagy más hang- és képrögzítő berendezés behozatala. Az előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen mint látogató Te is feltűnhetsz, de semmilyen követeléssel nem léphetsz fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel, vagy annak jogos felhasználóival szemben.

A jegyet fénymásolni, vagy bármilyen más úton reprodukálni tilos, a hamisítók illetve a jegy felhasználója ellen a rendezőknek eljárást kell indítaniuk. A jegyek rejtett biztonsági jellel védettek, eredetiségüket a rendezők a bejáratnál ellenőrzik. Kedvezményes jegy vásárlására csak érvényes diákigazolvány, vagy a jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás, és a személyazonosságot igazoló arcképes igazolvány bemutatásával van lehetőség. A rendezők a kedvezményre jogosító igazolást közvetlenül a rendezvény bejáratánál is kérik. Amennyiben a jegyvásárló nem igazolja jogosságát a kedvezményre, úgy a belépőjegy érvényét veszíti, annak árát a rendezőség nem téríti vissza.

A bérletedet és napijegyedet belépéskor karszalagra cseréljük, melyet érvényességi ideje alatt mindvégig a csuklódon kell viselned. Ezt a rendezők ki- és belépéskor folyamatosan ellenőrzik.

A fenti szabályok figyelembevételével nagyon jó szórakozást kívánnak a BME Egyetemi Napok szervezői!